1.Konsultacje społeczne

 

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem konsultacji społecznych są plany sytuacyjne drogowe dla projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka.”

1.2 Inwestor

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE – Marszałek Województwa Podlaskiego

reprezentowany przez

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Elewatorska 6

15-620 Białystok

1.3 Jednostka projektowa

Value Engineering Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 22A

02-284 Warszawa

1.4 Cele inwestycji

Inwestycja wpisuje się w cele, kierunki działań i priorytety określone w strategicznych dokumentach rozwojowych przyjętych na szczeblu rządowym, regionalnym i lokalnym, a w szczególności zgodna jest z:

 • Regionalnym Planem Transportowym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 316/4650/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4 września 2018r
 • Celem inwestycji jest:
 • Stworzenie bezpiecznych odcinków drogi wojewódzkiej zapewniających wysoki komfort ruchu drogowego
 • Wybudowanie odcinków drogi wojewódzkiej o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi

1.5 Projektowane rozwiązania

      1. Gmina miasto Bielsk Podlaski, powiat bielski województwo podlaskie

 • Trasa główna o szer. 7,0 m, dł. ok. 1,286 km, odwadniana na terenie zabudowanym kanalizacją deszczową, poza terem zabudowanym rowami drogowymi
 • Zatoki autobusowe o nawierzchnia z kostki kamiennej w ilości wg rozpoznania potrzeb
 • Chodniki z kostki betonowej na terenie zabudowanym prowadzone po jednej lub dwóch stronach drogi wg rozpoznania potrzeb
 • Zjazdy o nawierzchni bitumicznej lub z kostki betonowej

     2. Gmina Bieska Podlaski , powiat bielski województwo podlaskie

 • Trasa główna o szer. 7,0 m, dł. ok. 7,605 km, odwadniana rowami drogowymi
 • Zatoki autobusowe o nawierzchnia z kostki kamiennej w ilości wg rozpoznania potrzeb
 • Chodniki z kostki betonowej na terenie zabudowanym prowadzone po jednej lub dwóch stronach drogi wg rozpoznania potrzeb
 • Zjazdy o nawierzchni bitumicznej

     3. Gmina Orla, powiat bielski, województwo podlaskie

 • Trasa główna o szer. 7,0 m, dł. ok. 3,970 km, odwadniana rowami drogowymi
 • Zjazdy o nawierzchni bitumicznej

     4. Gmina Czyże, powiat hajnowski, województwo podlaskie

 • Trasa główna o szer. 7,0 m, dł. ok. 4,458 km, odwadniana na terenie zabudowanym kanalizacją deszczową, poza terem zabudowanym rowami drogowymi
 • Zatoki autobusowe o nawierzchnia z kostki kamiennej w ilości wg rozpoznania potrzeb
 • Chodniki z kostki betonowej na terenie zabudowanym prowadzone po jednej lub dwóch stronach drogi wg rozpoznania potrzeb
 • Zjazdy o nawierzchni bitumicznej lub z kostki betonowej

     5. Gmina Hajnówka, powiat hajnowski, województwo podlaskie

 • Trasa główna o szer. 7,0 m, dł. ok. 6,174 km, odwadniana rowami drogowymi
 • Zatoki autobusowe o nawierzchnia z kostki kamiennej w ilości wg rozpoznania potrzeb
 • Chodniki z kostki betonowej po jednej lub dwóch stronach drogi wg rozpoznania potrzeb
 • Zjazdy o nawierzchni bitumicznej lub z kostki betonowej

     6. Gmina miasto Hajnówka, powiat hajnowski, województwo podlaskie

 • Trasa główna: szer. 7,0 m, dł. ok. 0,960 km, odwadniana rowami drogowymi
 • Zatoki autobusowe o nawierzchnia z kostki kamiennej w ilości wg rozpoznania potrzeb
 • Chodniki z kostki betonowej po jednej lub dwóch stronach drogi wg rozpoznania potrzeb
 • Zjazdy o nawierzchni bitumicznej

Spis rysunków (kliknij tutaj, aby przejść do planów, bądź wejdź w zakładkę “Materiały”)

1-01      Plan orientacyjny

2-00      Plan Sytuacyjny – Legenda

2-01      Plan Sytuacyjny – od km 0+023 do km 0+980

2-02      Plan Sytuacyjny – od km 0+900 do km 1+940

2-03      Plan Sytuacyjny – od km 1+880 do km 2+920

2-04      Plan Sytuacyjny – od km 2+880 do km 4+120

2-05      Plan Sytuacyjny – od km 4+060 do km 5+340

2-06      Plan Sytuacyjny – od km 5+180 do km 6+380

2-07      Plan Sytuacyjny – od km 6+300 do km 7+560

2-08      Plan Sytuacyjny – od km 7+400 do km 8+680

2-09      Plan Sytuacyjny – od km 8+420 do km 9+680

2-10      Plan Sytuacyjny – od km 9+540 do km 10+800

2-11      Plan Sytuacyjny – od km 10+640 do km 12+100

2-12      Plan Sytuacyjny – od km 11+880 do km 13+140

2-13      Plan Sytuacyjny – od km 13+080 do km 14+320

2-14      Plan Sytuacyjny – od km 14+260 do km 15+520

2-15      Plan Sytuacyjny – od km 15+380 do km 16+620

2-16      Plan Sytuacyjny – od km 16+540 do km 17+780

2-17      Plan Sytuacyjny – od km 17+700 do km 18+960

2-18      Plan Sytuacyjny – od km 18+880 do km 20+140

2-19      Plan Sytuacyjny – od km 20+060 do km 21+300

2-20      Plan Sytuacyjny – od km 21+220 do km 22+480

2-21      Plan Sytuacyjny – od km 22+400 do km 23+640

2-22      Plan Sytuacyjny – od km 23+560 do km 24+516