Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku
Bielsk Podlaski – Hajnówka

Inwestor:

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Marszałek Województwa Podlaskiego

reprezentowany przez
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
15-620 Białystok

Jednostka projektowa:

Value Engineering Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 22A
02-284 Warszawa

Jednostka wykonawcza:

Unibep S.A.

ul. 3 Maja 19
17-100 Bielsk Podlaski

Jednostka wykonawcza:

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe
„MAKSBUD” Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 183
17-100 Bielsk Podlaski