OGŁOSZENIE

Konsultacje społeczne w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku
Bielsk Podlaski – Hajnówka

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku reprezentujący Marszałka Województwa Podlaskiego będący Inwestorem inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski-Hajnówka” oraz wykonawca Inwestycji, konsorcjum firm: Unibep S.A., Maksbud Sp. z o.o., Value Engineering Sp. z o.o. informuje o planowanych konsultacjach społecznych dotyczących przedmiotowej inwestycji.

Rozwiązania projektowe w/w drogi dostępne są do 05.04.2021 r. w

  • Urząd Gminy Bielsk Podlaski,
  • Urząd Miasta Bielsk Podlaski,
  • Urząd Gminy Hajnówka,
  • Urząd Miasta Hajnówka,
  • Urząd Gminy Czyże,
  • Urząd Gminy Orla,

Składanie wniosków, zastrzeżeń i uwag dotyczących rozwiązań projektowych możliwe jest od 03.03.2021 do 05.04.2021 r. poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej: www.dw689bielskpodlaskihajnowka.value-eng.pl/formularz, wypełnienie formularza w Urzędzie Gminy/Miasta bądź przesłanie formularza na jeden z poniższych adresów.

Urząd Gminy Bielsk Podlaski Ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski,
Urząd Miasta Bielsk Podlaski Ul. Mikołaja Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski,
Urząd Gminy Hajnówka Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka,
Urząd Miasta Hajnówka Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka,
Urząd Gminy Czyże Czyże 106, 17-207 Czyże,
Urząd Gminy Orla Ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla,
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok,
Value Engineering Sp. z.o.o. Al. Krakowska 22A, 02-284 Warszawa,

Rozpatrywane będą jedynie wnioski i zastrzeżenia zawierające imię, nazwisko oraz adres zgłaszającego/działkę, natomiast wersja papierowa formularza musi zostać dodatkowo podpisana.  Przesłane zgłoszenia zostaną przeanalizowane, a w przypadkach uzasadnionych i możliwych do zastosowania w aspekcie technicznym, prawnym i finansowym – zostaną uwzględnione.